Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

MALINOWSKI WALENTY

MALINOWSKI WALENTY (1882-1945), poseł Narodowej Partii Robotniczej, prezes Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Zawodowego Polski, I wiceprezes Zarządu Głównego Związku Robotników Rolnych i Leśnych, członek Zarządu i Rady Kasy Chorych w Toruniu.

Urodził się 5 II 1882 w Święczynie w pow. śremskim w rodzinie Franciszka i Antoniny ze Staszaków. Po ukończeniu ludowej szkoły powszechnej udał się na emigrację zarobkową do Niemiec, gdzie uczestniczył w życiu oświatowo-kulturalnym Polonii w Westfalii i Nadrenii. Związał się wówczas na stałe ze Związkiem Zawodowym Polski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zamieszkał w Toruniu, gdzie był sekretarzem ZZP, wiceprezesem Związku Robotników Rolnych i Leśnych ZZP (1923-39) i członkiem Rady ZZP, gdzie prowadził politykę antysanacyjną. W 1928 wybrany został do Sejmu z listy państwowej Narodowej Partii Robotniczej. Należał do poselskiego Klubu NPR i pracował w Komisji Rolnej.

Od chwili powstania w 1937 Stronnictwa Pracy wchodził w skład jego Rady Naczelnej oraz pełnił funkcję wice przewodniczącego Pomorskiej Rady Wojewódzkiej tego Stronnictwa. Poza tym był członkiem Wydziału Krajowego Starostwa Krajowego Pomorskiego. Przez kilka kadencji był członkiem Rady Miejskiej Torunia; działał w Komisji do Planu Zabudowy Miasta i Komisji Kuchni Ludowej. Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” S.A. w Toruniu, współzałożycielem i członkiem Zarządu Towarzystwa Pomocy Reemigrantom w Toruniu, członkiem Zarządu Kasy Chorych miasta Toru-nia, Towarzystwa Opieki nad Bezrobotnymi i Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Pomocy Zimowej Bezrobotnym oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Komitetu Wojewódzkiego Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech.

Posiadał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Malinowski przeżył wojnę; zmarł w Toruniu 24 VI 1945 i pochowany został na cmentarzu przy ul. gen. J. Wybickiego. W małżeństwie miał córkę Wandę, ur. 11 VI 1908 w Horne. W Toruniu mieszkał przy ul. T. Kościuszki 54a (60) i J. Kasprowicza 10 m. 2.

Bibliografia

K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007