Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

MASKA TORUŃSKA

Półrocznik wydawany w latach 1987-1989

Pierwszy numer w nakładzie 500 egz. o objętości 4 stron pojawił się 1 czerwca 1987 roku. Nr 2 ukazał się w nakładzie 1500 egz. Czasopismo drukowały Zakłady Graficzne w Toruniu. Funkcję redaktorów pełniły: Anna Błaszczak i Maria Dworakowska. Ostatni 6 numer z 1989 roku pojawił się z datą ukończenia druku 6 października 1989 roku.

Zawartość czasopisma stanowiły m.in. prezentacje zespołu aktorów każdego sezonu, propozycje repertuarowe, cykl „Kulisy teatru”, artykuł Erwina Axera „O Wilamie Horzycy”, ilustracje i teksty z Festiwalu Teatrów Polski Północnej.

Bibliografia:

Opracowanie własne na podstawie przeglądu 6 numerów czasopisma.