Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

MELERSKI ALOJZY

MELERSKI ALOJZY (1902-1987), kupiec zbożowy, prezes Korporacji Kupców Chrześcijańskich w Toruniu, działacz polityczny i społeczny.

Urodził się 27 XI 1902 w Kowalewie Pomorskim, w rodzinie mistrza stolarskiego Władysława i Elżbiety z Koźlikowskich. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Kowalewie i średnią szkołę handlową w Toruniu oraz kursy samokształceniowe gimnazjum w Chełmży. W 1917-19 był członkiem Polskiej Młodzieży Handlowej oraz należał do konspiracyjnych kółek oświatowych Torunia, Kowalewa i Chełmży.

Od lutego 1920 pracował w oddziale Departamentu Aprowizacji Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej w Toruniu. Od lipca do grudnia 1920 służył ochotniczo w Wojsku Polskim w 63 pp, biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od stycznia do sierpnia 1921 był kierownikiem działu handlowego „Centrali Rolników” w Toruniu; w 1922 zorganizował jej oddział we Włocławku, przyczyniając się tam do powstania spółdzielni rolniczo-handlowych pod firmą „Rolnik” na Kujawach.

Od września 1922 do lipca 1925 był prokurentem firmy zbożowej Jan Turek w Toruniu, a następnie do lipca 1930 kierownikiem działu handlowego firmy „Domeny Pomorskie” .W lipcu 1931 usamodzielnił się jako współwłaściciel firmy „Turek i Melerski” w Toruniu. Mimo młodego wieku pracował i działał aktywnie w organizacjach zawodowych i społecznych, będąc m.in.: sekretarzem Stowarzyszenia Kupców Zbożowych i Nasiennych na Pomorzu, członkiem Komitetu Organizacyjnego Giełdy Zbożowo-Towarowej w Bydgoszczy, radcą IPH w Gdyni, prezesem Korporacji Kupców Chrześcijańskich w Toruniu, wiceprezesem Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu i członkiem rady Komunalnej Kasy Oszczędności w Toruniu.

Ogłaszał artykuły gospodarcze w prasie pomorskiej m.in.: Struktura handlu zbożowego na Pomorzu.; Rola i zadania kupiectwa pomorskiego; Kredyty dla Pomorza; Kupiectwo w nowych granicach województwa pomorskiego; Kupiectwo pomorskie u progu nowego roku [1939]. Ponadto był: członkiem zarządu Rady Okręgowej PCK, członkiem Ligi Obrony Powietrznej i Przewciwgazowej, LMiK, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Powstańców i Wojaków, Koła Przyjaciół Harcerzy, Klubu Wioślarskiego Toruń, Toruńskiego Klubu Lawn-Tenisowego oraz przez pewien czas wiceprezesem i prezesem Toruńskiego Klubu Sportowego, członkiem Wojewódzkiego Komitetu do Walki z Komunizmem i członkiem Komitetu Propagandowo-Turystycznej Rady Miejskiej w Toruniu. Jako członek Rady Okręgowej Obozu Zjednoczenia Narodowego na Pomorzu i Prezydium Okręgu Toruńskiego tego obozu kandydował w 1935 na posła do Sejmu z Pomorza, z Okręgu nr 101 z Torunia, mandatu nie uzyskał.

Melerski przeżył drugą wojnę światową. Po wojnie mieszkał w Bydgoszczy, gdzie przez wiele lat był prezesem i dyrektorem Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi.

Zmarł 8 czerwca 1987 i pochowany został na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy. W małżeństwie zawartym 6 VII 1931 z Elzą Borkowską miał dzieci. W Toruniu mieszkał przy ul. Rybaki 57.

Bibliografia
K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007