Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE KAPEL LUDOWYCH

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA KAPEL LUDOWYCH

Największa folklorystyczna impreza w Toruniu, organizowana corocznie w latach 1980-2000 przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prũfferowej, prezentująca tradycyjne formy muzykowania w różnych krajach..


Historia

Międzynarodowe Spotkania Kapel Ludowych, organizowane przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prũfferowej w Toruniu, odbywały się corocznie w naszym mieście w latach 1980-2000. Najważniejszym celem tej dużej, międzynarodowej imprezy folklorystycznej było ukazanie powszechnego w świecie umiłowania muzyki, tańca i śpiewu. Charakterystyczną cechą Spotkań było eksperymentalne wykorzystanie międzynarodowego języka esperanto jako pomostu językowego.

Zapraszano do Torunia kapele ludowe oraz śpiewaków i tancerzy, prezentujących pieśni tańce swoich regionów w tradycyjny, nie stylizowany sposób. Impreza nie miała charakteru konkursu, była wspólną zabawą zaproszonych gości i toruńskiej publiczności, świętem tradycyjnej muzyki.

W ciągu 20 Spotkań przez muzealną scenę w Toruniu przewinęły się  182 zespoły, w tym 88 grup z różnych  regionów Polski oraz 94 grupy zagraniczne z 24 krajów. Kapele zagraniczne zapraszane były poprzez międzynarodowy ruch esperantystów. Każda grupa przyjeżdżała z  esperantystą – tłumaczem, a w Toruniu, przez cały czas  trwania imprezy, każdej zagranicznej kapeli towarzyszył esperantysta – pilot. Używanie jednego, neutralnego języka w czasie międzynarodowej imprezy stwarzało przyjazną atmosferę równości,  znacznie ułatwiało organizację Spotkań, a także obniżało ich koszty.

W  ciągu 20 lat  międzynarodowa  impreza folklorystyczna wzbogacała ofertę  kulturalną Torunia, a zarazem była okazją do popularyzacji naszego miasta, jego historii, zabytków  i dzisiejszych walorów. Mieszkańcom Torunia Spotkania umożliwiały poznanie elementów tradycyjnej kultury różnych krajów oraz tradycyjną formę rozrywki, były prawdziwym międzynarodowym  pomostem  między dawnymi i nowymi laty.


Program spotkań

Program Spotkań przewidywał różnorodne formy i różne  miejsca występów, co umożliwiało zainteresowanie różnych grup mieszkańców Torunia. Do najważniejszych, powtarzających się elementów programu należały:

  • korowód zespołów przez toruńską starówkę i krótkie, improwizowane koncerty na ulicach;
  • występy zespołów i solistów na muzealnej scenie, prezentujące istotę tradycyjnego muzykowania (tancerze i śpiewacy występują „ przy muzyce”, jak dawniej w wiejskich izbach i karczmach), oceniane przez publiczność, wybierającą przez głosowanie „najsympatyczniejszą kapelę” i „najsympatyczniejszych solistów”;
  • specjalne koncerty dla dzieci, ściągające do muzealnego amfiteatru  uczniów toruńskich szkół;:
  • tańce przy kapelach w parku etnograficznym, a potem „zabawa ludowa” na scenie amfiteatru ;
  • występy  w  muzealnym amfiteatrze  toruńskich i polonijnych zespołów folklorystycznych, prezentujących stylizowany taniec ludowy, przystosowany do występów scenicznych;
  • pożegnalne spotkania zaproszonych zespołów  z przedstawicielami władz miasta na dziedzińcu staromiejskiego ratusza, krótkie muzykowanie, degustacja toruńskich pierników, tańce z publicznością.

Zaproszone zespoły występowały też poza Muzeum. Kapele koncertowały  w  różnych toruńskich klubach  oraz w Domu Pomocy Społecznej, a także  w  innych pobliskich miejscowościach, najczęściej w Ciechocinku i w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie.


Bibliografia


FOTOGALERIA

fot. Archiwum MET