Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY jest placówką oświatowo-wychowawczą,  pełni rolę miejskiego centrum kulturalnego dzieci i młodzieży; działa przy  ul. Przedzamcze 11/15 ;  obecna nazwa  pochodzi z 1962 r.: od 1996 r. Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym MDK.


Historia MDK

Historia Młodzieżowego Domu Kultury bierze swój początek od 1957 roku.  Na mocy decyzji ówczesnego Ministerstwa Oświaty, Toruński Dom Harcerza otrzymał nazwę Dom Kultury  Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Natomiast w 1962 r. nastąpiła zmiana jego nazwy na Młodzieżowy Dom Kultury. Początkowo zajęcia odbywały się w różnych miejscach Starówki. Dopiero w 1965 Miejska Rada Narodowa  przekazała Wydziałowi Oświaty budynek przy ul.  Przedzamcze 11/15. Po kapitalnym remoncie  zaadaptowano go do prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży i od października 1967 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia.

Siedziba MDK mieści się w zabytkowym obiekcie dawnego Bractwa Strzeleckiego. Okazały, 3 kondygnacyjny budynek murowany (projekt z 1892 r.) pomieścił restaurację, kuchnię, salę koncertową i salę na zebrania bractwa Obecna  sala widowiskowa MDK to dawna sala do ćwiczeń bractwa, w której zachowała się scena i balkon oraz stiukowa dekoracja plafonu i ścian z dekoracją arkadową i motywami liści akantu w neobarokowej stylistyce.

Po wojnie w budynku bractwa mieściło się kasyno wojskowe, a  w latach 1958-1965 budynek służył celom produkcyjnym. Działały tu miejskie zakłady dziewiarskie.

Głównym celem placówki jest wychowanie odbiorców sztuki, jej przyszłych twórców i aktywnych uczestników życia społecznego. Placówka działa na rzecz miasta i regionu  (cykle koncertów, festiwale i konkursy), utrzymuje także kontakty z instytucjami młodzieżowymi z krajów Unii Europejskiej. Rocznie z oferty MDK korzysta ponad 1100 uczestników zajęć stałych oraz kilkanaście tysięcy  okazjonalnych.

Dyrektorzy MDK:

  • Brunon Pepliński (1961-1968)
  • Benedykt Leszczyński (1968-1973)
  • Franciszek Podwojski (1973-19820
  • Teresa Wiśniewska (192-1984)
  • Danuta Maliszewska (1984-1986)
  • Krzysztof Wejchert (1986-1987)
  • Kazimierz Organiściak (1987-1990)
  • Grażyna Podlaszewska (1990-1995)
  • Maria Cieszyńska (1995-1999)
  • Ewa Skonieczka od IX. 1999

Absolwenci MDK ludzie sztuki, kultury, polityki znani w całej Polsce m.in. :  Małgorzata Kożuchowska , Joanna Koroniewska, Olga Bołądź, Jerzy Wenderlich, Marek Wakarecy.


Najważniejsze formy działalności

Początki działalności artystycznej MDK, wiążą się wraz z przeniesieniem z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego Międzyszkolnego Zespołu Artystycznego „Młody Toruń”. W jego skład wchodziła także  grupa taneczna Anzelmy Zielińskiej, orkiestra dęta pod batutą Ignacego Kramskiego, chór pod kierunkiem Józefa Nowakowskiego, kapela Józefa Witczaka i zespół teatralny Barbary Dastych. .

Z każdym rokiem MDK  poszerzał swój zakres  działalności, przybywało nowych form. To wówczas z zespołu żywego słowa wyłonił się Teatr „ Scena Młodych Studio’P”, założony w 1972 roku i prowadzony do dzisiaj przez Lucynę Sowińską.

W 1992 roku rozpoczęto organizację ogólnopolskiego przeglądu teatralnego pn. Festiwal „Pobocza Teatru”. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli teatromani MDK – ówczesna dyrektor Grażyna Pfeiffer – Podlaszewska i Tadeusz Misiaszek-Przybyszewski. Festiwal ten organizowano przez kolejne siedem lat. Cieszył się  renomą i miał fanów w całej Polsce.

Od 1999 r. w MDK działa  nieprzerwanie Zespół Taneczny „Baby Jagi”. Korporacja Taneczna „Baby Jagi” (obecna nazwa), nadal prężnie rozwija się, powstają nowe choreografie, które tworzy od 1987 r. założycielka zespołu – Jolanta Michalak.  W roku 1998  ówczesna dyrektor Maria Cieszyńska   rozpoczęła starania,  aby uruchomić nowoczesny  punkt informacyjny dla młodzieży. Wzorując się na standardach europejskich w grudniu 1999 roku rozpoczęło działalność  Centrum Informacji Młodzieży MDK. Do 2006 roku  CIM  był  jedną z trzech takich placówek w Polsce. Centrum dostarcza młodzieży wiarygodnej, łatwo dostępnej i bezpłatnej informacji, dotyczącej m.in. wyboru dalszego kształcenia, pracy dla młodocianych w kraju i za granicą, spędzania czasu wolnego, wolontariatu, turystyki. W latach 2000-2005 MDK był organizatorem ogólnopolskiej imprezy pn. Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej o „Toruńską Katarzynkę”. Była to nowa forma tańca, która pojawiła się w „Młodym Toruniu” w końcu lat dziewięćdziesiątych, zapoczątkowana i prowadzona przez kierownika zespołu Katarzynę Bilską.

Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” to konkurs w organizację,  którego MDK był zaangażowany od jego początku (1996), a   od 2003 roku MDK jest stałym współorganizatorem tego Konkursu. Oprócz  działań, które mają już swoją tradycję powstają nowe formy pracy, poszerzana jest oferta pracy pozaszkolnej Od czterech lat ( od 2006), pracownia plastyczna „Hortus” prowadzona przez Annę Bochenek bierze czynny udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki UMK, od pięciu lat Renata Puzdrowska prowadzi warsztaty dziennikarskie. Młodzież poznaje pracę w  radiu, telewizji, przeprowadza sondy dla lokalnej prasy. Od dwóch lat nawiązując do dawnych tradycji działa także koło fotograficzne „FotoCyfra” prowadzone przez Tadeusza Misiaszka.


Sukcesy placówki

Ciągła, wieloletnia praca przyniosła uczestnikom zespołów i pedagogom zaszczyty i wyróżnienia. ZPiT ”Młody Toruń” jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali i przeglądów.  Za swoją wieloletnia działalność został uhonorowany medalami: „Zasłużony dla Torunia”,  „Zasłużony dla Województwa Toruńskiego”, oraz „Honorowy Medal Thorunium” z okazji Jubileuszu 45 – lecia zespołu (2009);

Teatr Scena Młodych Studio”P” jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a indywidualni uczestnicy zajęć teatralnych są co roku laureatami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Odnoszą również sukcesy za granicą np. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Czechach (2011).

Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca w Warszawie (2006) Teatr Tańca Akro zdobył nagrodę –  stypendium dla dwójki tancerzy i kierownika zespołu w formie warsztatów w Londynie i Budapeszcie.

Młodzież uczęszczająca na zajęcia w MDK ma możliwość reprezentowania  Torunia nie tylko w Polsce ale i za granicą. Niektóre z zespołów wyraźnie zadbały o akcenty toruńskie w swym repertuarze. Coraz częściej władze miasta i województwa proponują zespołom z MDK wyjazdy do zaprzyjaźnionych miast partnerskich, są to m.in. Hiszpania (Pampeluna), Niemcy (Poczdam), Holandia (Lejda), kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia), Serbia, Turcja, Grecja i Ukraina Część z tych wyjazdów była finansowana przez Urząd Marszałkowski lub Urząd Miasta.  Władze miasta i województwa są przekonane, iż zespoły z MDK godnie reprezentują Toruń i region Kujawsko – Pomorski.

Nauczyciele MDK to laureaci wielu nagród i odznaczeń. Swoją wiedzę i doświadczenia przekazują innym w formie artykułów i publikacji. Są zapraszani do jury w wielu konkursach miejskich i ogólnopolskich. Biorą udział w konferencjach naukowych np. w 2008 roku w organizowanej na UMK – II Konferencji pn. „Teatr w procesie nauczania. Nowe inspiracje” grupa teatralna „Drao” wystawiła etiudę ilustrującą  referat wygłoszony przez nauczyciela MDK – panią Magdalenę Łubkowską. Pani Lucyna Sowińska od wielu lat zapraszana jest  na Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży w Poznaniu do prezentacji metod pracy artystycznej i wychowawczej Studia P. Pani Anna Bochenek jest uznanym artystą plastykiem i od wielu lat prowadzi ogólnopolskie warsztaty z dziećmi wybitnie zdolnymi organizowane przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.  Nauczyciele MDK są też bohaterami programów radiowych i telewizyjnych.

Ewa Skonieczka


Bibliografia:

1. E. Skonieczka. Monografia Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu (maszynopis) Toruń 2010

2. S. Leszczyńska.  25 lat działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 1978


FOTOGALERIA