Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

NAJWIĘKSZA WALENTYNKA

Największa Walentyna w Polsce powstała w Toruniu. Była dziełem Agencji

Reklamowej „Studio Oczy”. Umieszczona  została w lutym 2011 roku naOLYMPUS DIGITAL CAMERA

banerze budynku obok toruńskich Opatrunków przy ulicy Żółkiewskiego.

Organizatorzy akcji wybrali pomysł Mateusza Legana, który wraz ze swoją

dziewczyną Agatą znalazł się na tym banerze.


Bibliografia

Krzesińska, Pomysł prosty, ale skuteczny, „Nowości” 15.02 2011

fot. J. Marchewka