Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

OPITZ SAMUEL

OPITZ Samuel (? – 1780) kupiec zbożowy

Syn pastora kalwińskiego Salomona przybył z Leszna do Torunia w 1747 roku. Uzyskał tutaj prawa miejskie. Zamieszkał przy ulicy Mostowej 26. W czerwcu 1751 r. odkupił od spadkobierców kupca Jana Filipa de la Motte kamienicę pod tym numerem.

Uczestniczył w życiu gospodarczym miasta, był znanym toruńskim kupcem zbożowym. Według Księgi kiery – spisu urzędników, zachowanego w Archiwum Państwowym w Toruniu – od 28 marca 1770 roku członek Trzeciego Ordynku. Należeli do niego reprezentanci kupiectwa oraz cechów uczestniczących w rządzeniu miastem. Wspólnie z Ławą kontrolowali m.in. gospodarkę finansową Rady Miasta, nie mieli jednak wpływu na politykę miasta. Nazwisko jego figuruje na fakturach wystawionych przez toruński Dom Pracy Przymusowej za zakupione maty słomiane. Służyły one m.in. do zabezpieczania przewożonego zboża przez hurtowników toruńskich statkami do Elbląga i Gdańska.

Bibliografia
A. Kotlewski, Ojciec i syn: pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz, Łódź 2012