Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Ossorium

Ossorium to łacińska nazwa specjalnego pomieszczenia do przechowywania kości zmarłych. Jedyna taka budowla w Toruniu znajduje się przy głównym wejściu do kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła.
Pochówki zmarłych odbywały się w przykościelnym małym cmentarzu ograniczonym murem. Dla uzyskania miejsca na kolejne pochówki, po określonym czasie, wykopane z grobów kości z szacunku do zmarłych przechowywano w ossorium.

Bibliografia
L. Krantz-Domasławska, J. Domasławski, Kościół świętego Jakuba Apostoła w Toruniu, TNT Toruń 2001