Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

OSUCH SŁAWA OLGA

OSUCH SŁAWA OLGA (1913-1998), dr medycyny lekarz sanitarny w Wydziale Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu, działaczka społeczna.

Urodziła się 31 VIII 1913 w Husiatyniu w woj. tarnopolskim, w rodzinie nauczycielskiej Mariana Lubeckiego. Osuch nauczał w gimnazjum, matka w szkole powszechnej. W 1918 rodzina Lubeckich przeprowadziła się do Warszawy, gdzie Sława uczęszczała do szkół i tam 20 maja 1931 otrzymała świadectwo dojrzałości typu humanistycznego w Gimnazjum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkół Pracy Twórczej. W tym roku rozpoczęła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas studiów pracowała od 1 października 1934 do 1 czerwca 1938 jako pomocnik asystenta w Zakładzie Histologii macierzystej uczelni oraz podczas wakacji w 1936-38 w jednym z warszawskich ośrodków zdrowia. Działała także w Kole Medyków. W 1938 uzyskała absolutorium, lecz ze względu na stan zdrowia nie podjęła pracy.

W styczniu 1940 wyszła za mąż za doktora Bolesława Osucha. W lipcu tego roku małżonkowie zamieszkali w Ulanowie nad Sanem (pow. Nisko), gdzie od 10 lipca 1940 do 15 listopada 1944 była asystentką w gabinecie męża i prowadziła akcję szczepień. W listopadzie 1944 mąż wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego; ona natomiast objęła po nim stanowisko lekarza okręgowego – oficjalnie 1 czerwca 1945, na którym pozostawała do 15 IX tego roku. Następnie odbywała staż w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, który ukończyła w 1947.

Do Torunia trafiła w kwietniu 1949, gdy jej męża przeniesiono do tutejszej Wyższej Szkoły Artylerii, 23 lutego 1951 otrzymała dyplom lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1 IX do 1 XII 1951 pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny w Bydgoszczy, gdzie pełniła obowiązki kontrolera sanitarnego.

1 lutego 1952 rozpoczęła pracę lekarza sanitarnego w Wydziale Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu, gdzie od 19 czerwca tego roku pełniła funkcję kierownika pracowni bakteriologicznej, a okresowo też kierownika Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Od 7 czerwca 1965 pełniła obowiązki dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i jednocześnie także pełniła obowiązki Państwowego Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Toruniu. Na tych stanowiskach pozostawała do 1968, kiedy to ponownie objęła, jako starszy asystent, kierownika pracowni bakteriologicznej. 3 IX 1968 i 17 XII 1974 ukończyła kursy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy III stopnia. 1 II 1972 została też lekarzem nadzoru sanitarnego.

30 września 1976 przeszła na emeryturę, ale zaraz rozpoczęła dalszą pracę jako asystent na pół etatu. 12 lutego 1990 została asystentką w Oddziale Statystyki i Informatyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 1 stycznia 1994 przeszła na takie samo stanowisko do Szpitala Dziecięcego, w którym pracowała do marca 1996 na umowę-zlecenie.

Poza pracą zawodową doktor Osuch udzielała się społecznie. Od lat 50-tych związana była z PCK. 12 IV 1960 została wybrana prezesem Zarządu Powiatowego PCK w Toruniu i na tej funkcji pozostawała do początku stycznia 1969. Należała też do Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Na pocz. lat 50-tych była członkinią Komisji Rekrutacyjnej przy Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Toruniu. W ostatnich latach życia aktywnie działała w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.

Doktor Osuch zmarła 31 III 1998 w Toruniu i pochowana została na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192. Odznaczona była Złotym Krzyżem Zasługi (1981) i Odznaką Honorową PCK III stopnia (1965). Osuchowie dzieci nie mieli. W Toruniu mieszkali przy ul. J. Słowackiego 72.

Bibliografia
K. Przybyszewski, L. J. Welker, Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007