Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

PASIEKA POMORSKA

PASIEKA POMORSKA, miesięcznik poświęcony pszczelarstwu praktycznemu, organ Towarzystwa Pszczelarzy Pomorskich.
W latach 1927-1936 redaktorem naczelnym tego miesięcznika był L. Kozikowski. Jako miejsce wydania podaje się Grudziądz i Brodnicę. W 1937 roku redakcja zostaje przeniesiona do Torunia  do budynku Pomorskiej Izby Rolniczej przy ul. Klonowicza 19. Wydawca – Pomorski Związek Pszczelarzy, funkcję redaktora odpowiedzialnego powierzył Stanisławowi Szydłowskiemu. Czasopismo mając licznych abonentów ukazywało się regularnie do 1939 roku. Wznowione w 1945 roku, nadal pod redakcją S. Szydłowskiego, ukazywało się z podtytułem:  Ilustrowany miesięcznik poświęcony pszczelarstwu polskiemu w nakładzie 1350 egzemplarzy. Od 1948 roku pismo przejęła warszawska „Pasieka”.

Oprócz artykułów redaktora naczelnego, zamieszczano materiały praktyków pszczelarskich, spostrzeżenia z własnych stacji obserwacyjno-wagowych oraz kalendarz prac w pasiece. Znaczna część artykułów dotyczyła doradztwa specjalistycznego. Zamieszczano tam  też komunikaty z życia Pomorskiego Związku Pszczelarzy oraz reklamę związaną tematycznie z profilem pisma.
Bibliografia
1. Opracowanie własne na podstawie przeglądu wszystkich numerów tytułu.
2. Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
3. Encyklopedia Pszczelarska, PWRiL Warszawa 1989