Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

POMORSKA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA

Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza zorganizowana została z inicjatywy wojewody pomorskiego Wiktora Lamota.  Celem jej działalności było finansowanie wydawanego w Toruniu sanacyjnego dziennika „Dzień Pomorski”. Dziennik ten  był organem wojewódzkim Bezpartyjnego Bloku Zjednoczenia Narodowego na Pomorzu, a później Obozu Zjednoczenia Narodowego.
Kapitał założycielski spółdzielni składał się z udziałów członków  w kwocie ok. 280 000 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 350 000 zł. Niestety nie został on pomnożony, a wręcz przeciwnie, gdyż „Dzień Pomorski” oraz  szereg mutacji powiatowych nie miało poparcia czytelników. Deficyt rósł z każdym rokiem. Pomimo nacisków na prenumeratę wśród sanacyjnych urzędników, wprowadzenia przez wojewodę Lamota  w 1930 r. obowiązku ogłoszeń sądów grodzkich i reklam urzędowych tylko w „Dniu Pomorskim” nie można było naprawić sytuacji finansowej spółdzielni. Widmo bankructwa ciążyło nad  Wydawnictwem.
Straty za lata 1931 i 1932 pokryto z kapitału rezerwowego i kapitału udziałowego. W 1933 roku rozpisano nową subskrypcję ( jeden udział wynosił 100 zł) dla dotychczasowych i nowych członków  spółdzielni.  Zabiegi te przedłużyły działalność spółdzielni. Po trzech latach ogłoszono upadłość Drukarni Rolniczej, a następnie upadłość Pomorskiej Spółdzielni Wydawniczej (20 .II. 1936).
Działacze obozu prorządowego nie rezygnowali jednak  z własnego tytułu prasowego. Powołano nową Spółdzielnię Wydawniczą „Gryf” (14. II. 1936), która wydawała „Dzień Pomorza” do 1938 roku. Po upadku i  tego wydawnictwa do wybuchu II  wojny światowej utworzono jeszcze Narodową Spółkę Wydawniczą w Toruniu, która wydawała „Gazetę Pomorską”.
Bibliografia
1. Bibliografia czasopism pomorskich, województwo bydgoskie, pod red. Henryka Baranowskiego TNT Toruń 1960
2. W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej  1920-1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1987