Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Daj Szansę” Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Fundacja została zarejestrowana 14.04.1993r na bazie Grupy Wsparcia Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu, które w większości rehabilitowały swe dzieci w brytyjskim instytucie BIBIC w Bridgwater., bądź w Instytucie Glena Domana w Filadelfii, USA.

Dla około 100 rodzin z całego kraju celem powołania Fundacji było stworzenie warunków i kadry, aby rehabilitacja mogła odbywać się w kraju, w Toruniu.

Na staż do BIBIC wyjechały dwie osoby – lekarz neurolog dziecięcy oraz pedagog terapeuta. Po dwuletnim szkoleniu Fundacja powołuje Instytut Terapeutyczny (1995r.), początkowo afiliowany przez Instytut brytyjski. W tym czasie specjaliści z Wielkiej Brytanii wspierają naszą kadrę, która nabiera doświadczenia, a szkolenia i praktyka wzbogacana innymi metodami nabiera kształtu wieloprofilowego usprawniania dopasowanego do realiów polskiej rodziny.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Piskorskiej 11

87-100 Toruń

 

Kontakt:

tel. 56 648 23 63,

faks: 56 659 91 43;

e-mail: fundacja@fundacja-dajszanse.pl

adres strony:  www.fundacja-dajszanse.pl