Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Fundacja im. Brata Alberta”, Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Bratanki”

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki”, ma swoją siedzibę przy ul. Rydygiera 23 w Toruniu.

W 1987 roku, została założona.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki” niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Otwarty od poniedziałku do piątku prowadzi zajęcia dzięki którym uczestnicy uczą się nowych rzeczy, utrwalają posiadane umiejętności, otwierają się na świat. Warsztat liczy 46 uczestników korzystających  z różnorodnych pracowni. Oprócz opieki instruktorów uczestnicy mają zajęcia rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarki i pomoc psychologa. Przyjęto, że w naszym Warsztacie uprawnione są wszystkie działania, które pomagają budować relacje wiary, spełniają oczekiwania i przyczyniają się do otwartości i okazywania upodobań. Sprzyjać temu może: gotowanie, malowanie, haftowanie, sprzątanie, szycie, wzbogacanie poznawcze, opanowanie komputera, a nade wszystko pogoda życia codziennego. Jednym z głównych zadań jest dążenie do usamodzielnienia się uczestników oraz aktywizacja zawodowa. Część podopiecznych bierze udział w projektach unijnych przygotowujących do podjęcia pracy w warunkach chronionych.


Na początku lat 80 – tych w Toruniu grupa wolontariuszy utworzyła Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Powstała ona z dzieła Wandy Szuman i opierała się na nauce społecznej kościoła katolickiego. Po kilku latach właśnie to środowisko i rodzice osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Pracowni, doprowadzili do powstania w Toruniu Filii Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie. Powstanie w 1991 roku PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) umożliwiło Fundacji zrealizowanie  idei Warsztatu Terapii Zajęciowej.  Od roku 2003 – Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki”.  Nazwa ta powstała ze skojarzenia z patronem Fundacji – św. Bratem Albertem.

Fundacja narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa. Do istnienia powołali ją oficjalnie w 1987 roku  śp. Zofia Tetelowska, śp. inż. Stanisław Pruszyński oraz kapelan „Solidarności” ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, obecny Prezes Zarządu Fundacji. W latach 1987-2000, dzięki wysiłkowi pracowników i przyjaciół organizacji oraz pomocy sponsorów i darczyńców, wyremontowano stary dwór w Radwanowicach, będący macierzystą placówką Fundacji, oraz wzniesiono trzy nowe budynki. Dziś w Radwanowicach znajduje się schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna oraz warsztat terapii zajęciowej.


Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach


Otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo i chorym psychicznie.


 

S. Sędziak, Z. Malicki, M. Stępak, B. Wardowska, T. Szymański, M.H. Umecka


Nie dotyczy.


Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych: taneczne, muzyczne, rzemieślnicze, modelarskie oraz artystyczne. Dzięki warsztatom podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty.


Stała praca nad integracją ze środowiskiem lokalnym jak też na terenie miasta Torunia, całej Polski oraz poza granicami kraju poprzez udział w wystawach, konkursach plastycznych, a także organizowanie wspólnych spotkań z mieszkańcami Torunia przy okazji festynów, kiermaszu itp.


Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki” jest jedną z 27 jednostek Fundacji im. Brata Alberta na terenie Polski. Jest pierwszym Warsztatem Terapii Zajęciowej powstałym na terenie miasta Torunia.


Przez lata istnienia Warsztatu osiągnęły one wiele sukcesów,  m.in.: II miejsce w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana 2007”, III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OPTAN 2005”, wiele znaczących sukcesów w zakresie twórczości plastycznej (główna nagroda w konkursie Unii Europejskiej w 2001 r. – grafika). Podopieczni biorą także udział w  zawodach sportowych w których osiągają doskonałe wyniki np. w Ogólnopolskim Mitingu Pływackim Osób Niepełnosprawnych w Chrzanowie, zawodach wspinaczkowych, Międzywojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, czy Międzynarodowej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych.


Nie dotyczy.


FOTOGALERIA