Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Kultura” Fundacja

Fundacja Kultura jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz upowszechniania pozytywnych postaw i wzorców społecznych.

Celem i misją Fundacji jest kreowanie i prowadzenie ośrodków życia kulturalnego i społecznego, a także działanie na rzecz wolnych mediów poprzez wspieranie już istniejących oraz powoływanie nowych.

Za pomocą  inicjatyw z pogranicza nauki i sztuki pragniemy działać na rzecz szeroko pojętej edukacji społecznej, politycznej i religijnej, promocji ludzi kultury i nauki, krzewienia wiedzy dotyczącej ekologii i zdrowego stylu życia.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Mohna 48 d,

87-100 Toruń;

 

Kontakt:

tel. 606 666 832;

e-mail: biuro@fundacjakultura.org.pl ;

adres internetowy: www.fundacjakultura.org.pl