Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Pracownia Zrównoważonego Rozwoju” Fundacja

Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju powstała 19 stycznia 2007 w Toruniu z inicjatywy Marcina Wojtana, Krzysztofa Ślebiody i Piotra Wielgusa.

Celem powstania fundacji jest wspieranie, wdrażanie i lobbowanie rozwiązań, dotyczących funkcjonowania regionu kujawsko-pomorskiego, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju działania swoje realizuje poprzez opracowywanie rozwiązań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wskazywaniu działań niezgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju a podejmowanych przez władze samorządowe oraz przedstawiania rozwiązań alternatywnych.

Celem fundacji jest również edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, skierowana szczególnie do dorosłych mieszkańców.

Działania swoje realizujemy poprzez organizację konferencji, opracowywanie projektów i dokumentacji służących władzom lokalnym i regionalnym oraz edukację mieszkańców poprzez organizację imprez, festynów, pikników i akcji o charakterze edukacyjnym.

Obszarem naszej działalności jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Toruń oraz gmin pobliskich.

Rozwój PZR będzie wiązał się ze zwiększaniem obszaru działań w obrębie regionu.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Podgórna 50

87-100 Toruń

 

Kontakt:

tel. 56/ 475 80 81;

e-mail: fundacja@pzr.org.pl;

adres internetowy: www.pzr.org.pl