Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Pro Europa” Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza

Celem Fundacji Gospodarczej Pro Europa jest działalność na rzecz rozwoju miast i obszarów wiejskich w ramach współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej regionów Unii Europejskiej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji, doradztwa gospodarczego i prawnego.

Największym zrealizowanym do tej pory działaniem naszej organizacji był projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca”, realizowany w latach 2004-2008, w którym pełniliśmy rolę Administratora oraz koordynowaliśmy współpracę ponadnarodową z pokrewnymi projektami z innych krajów UE.

Rozwój zasobów ludzkich, wspieranie praktyk antydyskryminacyjnych oraz testowanie nowych instrumentów rynku pracy znacznie przyczynił się do realizacji celu naczelnego Fundacji – rozwoju lokalnego.

Fundacja przez koordynację współpracy ponadnarodowej umożliwiła przepływ dobrych praktyk od partnerów zagranicznych, zaś partnerzy zagraniczni przez współpracę z Fundacją promowali nasze dobre doświadczenia i praktyki.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Warszawska 4 lok. 7

87-100 Toruń

 

Kontakt:

tel. 56 658 59 09,

faks: 56 658 59 09;

e-mail: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl;

adres strony: www.fundacja-proeuropa.org.pl