Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

„Tłok” Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych

Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zostało zarejestrowane  7 kwietnia 2005 roku.

Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.

Badamy, szkolimy, doradzamy, informujemy, promujemy i integrujemy sektor organizacji pozarządowych oraz wspólnoty lokalne  będąc rzecznikiem ich interesów.

Opieramy się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

Hasło wymaga opracowania.

Adres siedziby:

ul. św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

Kontakt:

tel/faks. 56 655 50 22;

e-mail: biuro@tlok.pl

adres strony: www.tlok.pl