Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

RACZYŃSKI ADAM

RACZYŃSKI ADAM (1922-2002), kapitan dr nauk medycznych internista, wieloletni ordynator oddziału wewnętrznego w szpitalach toruńskich.

Urodził się 7 I 1922 w Poznaniu, w rodzinie Józefa, prawnika, i matki Heleny z domu Dobrowolskiej. Był uczniem I LO im. Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1939 wysiedlony wraz z rodzicami zamieszkał w Krakowie. Maturę uzyskał po uzupełnieniu klas licealnych na tajnych kompletach. W 1940-45 pracował jako urzędnik. Aktywnie udzielał się w Radzie Głównej Opiekuńczej. W 1945-49 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom lekarski uzyskał 15 grudnia 1949. W czasie studiów, od 1946 do 1948 był asystentem Zakładu Anatomii Patologicznej UJ, a w 1948-50 Zakładu Medycyny Sądowej UJ.

W 1950 powołany został do służby wojskowej. Otrzymał przydział do Wojskowego Szpitala Okręgowego w Toruniu. W 1953 uzyskał I stopień specjalizacji w chorobach wewnętrznych. Zwolniony ze służby z przyczyn zdrowotnych w stopniu kapitana rezerwy 1 czerwca 1956 podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Toruniu, na stanowisku starszego asystenta. W 1969 zdał egzamin na II stopień specjalizacji w chorobach wewnętrznych. 1 grudnia 1962 został zastępcą ordynatora oddziału I wewnętrznego. W 1967 uzyskał stopień dra medycyny na podstawie dysertacji ”Ocena przydatności objawu wydalania betaniny w moczu w medycynie sądowej w oparciu o badania populacyjne i genetyczne.

Od 1 czerwca 1968 objął stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego i chorób zawodowych. Po uruchomieniu Szpitala Ogólnego na Bielanach w 1972 w drodze konkursu objął tamże stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego. Z jego inicjatywy uruchomiono w szpitalu Ośrodek Dializ Pozaustrojowych oraz Oddziału Kardiologii z pracownią wszczepień stymulatorów. Był kierownikiem specjalizacji 48 lekarzy na I stopień i 28 na II stopień specjalizacji w chorobach wewnętrznych. Kilku jego asystentów podjęło pracę na stanowiskach ordynatorskich. Do znaczących jego publikacji zaliczyć należy m.in. artykuł Działalność Tajnego Wydziału Lekarskiego UJ zamieszczony w „Biul. Informacyjnym Kujawsko.-Pomorskiego Okręgu Izby Lekarskiej w Toruniu“ nr 4/2000. Uczestniczył w licznych kursach doskonalących z zakresu kardiologii, nefrologii, gastrologii, i immunologii, oraz w czterech kursach unifikacyjnych Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie.

Poza medycyną interesowała go historia i literatura piękna. Był kolekcjonerem książek z zakresu historii Polski, pamiętniki oraz opracowania z zakresu historii sztuki. Lubił podróże. Miał łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Był znakomitym wykładowcą.

W latach 60. do początku lat 70. był rzecznikiem Dobra Służby Zdrowia w Komisji Kontroli Zawodowej w Bydgoszczy. Działał przez wiele lat w Polskim Towarzystwie Lekarskim. W 1961 wszedł w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Za aktywną działalność w Zarząd Główny Towarzystwa wyróżniony został członkostwem honorowym. Był również członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu.

Zmarł 11 VII 2002 i pochowany został na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192. W małżeństwie z Anną Górską, córką lekarza Kazimierza Górskiego, późniejszą dr medycyny, specjalistką w patomorfologii, miał troje dzieci: Andrzeja ur. w 1951, fizyka, prof. UMK, Marię ur. w 1954, starszego wykładowcę na Wydz. Matematyki i Informatyki UMK oraz nauczyciela matematyki w IV LO w Toruniu, i Annę ur. w 1957, lekarza, specjalistę w kardiologii, zastępcę ordynatora w Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

R. odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), wyróżniony został przez Kujawsko-Pomorską Okręg. Izbę Lekarską odznaczeniem i tytułem „Pro Gloria Medici” (1997), a także Platynowym Laurem Medycyny z okazji 35-lecia pracy zawodowej (2001). Raczyńscy mieszkali w Toruniu m.in. przy ul. Warszawskiej 6.

Bibliografia
M. Łysiak, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007