Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

REBBER ALBRECHT II

REBBER (Ribber) ALBRECHT II (ok. 1320 – po 1398), ławnik i rajca toruński, kupiec.

Dokładna data urodzenia nieznana. Ojcem był zapewne Tiedeman II. Miał braci: Ditmara I (zm. 1366), burmistrza toruńskiego, oraz Tiedemana III (zm. 1378/85), starszego kwartału prusko-westfalskiego w 1376. Rebber już w 1363 został na krótko ławnikiem, by po trzech latach przerwy w 1367 wejść do Rady Starego Miasta Torunia, której członkiem pozostawał aż do 1393. W 1385 w ramach obowiązków radzieckich pełnił funkcję kompana burmistrza.

Był jednym z najaktywniejszych kupców toruńskich na pocz. lat 70. XIV w. W 1362/3 wywiózł z Prus na Zachód 22 sztuki wosku, 2 beczki skór, 3 beczki słoniny, 10 ćwiertni miedzi i 1 beczkę z mięsem o wartości 717 ½ grzywien. W 1368/9 wywiózł z Flandrii towar w trzech pakach o wadze 700 funtów bez 4 korców. W 1369/71 to on był raczej jedynym kupcem toruńskim o tym imieniu, występującym w wykazach celnych, mimo iż raz odnotowano go z określeniem „junior”. Wywiózł wówczas z Prus 60 sztuk wosku, 48 ćwiertni miedzi i 1 beczkę skór o łącznej wartości 1124 grzywien.

Należała do niego kamienica przy Rynku (nr 154), sąsiadująca z Dworem Artusa (na pocz. XX w. włączona do współczesnego Dworu) oraz kamienica przy ul. Szczytnej (nr 413), którą następnie przejął jego syn Tiedeman IV. W 1390 przejął dom przy ul. Panny Marii od pisarza miejskiego Waltera, ale potem nieruchomość ta wróciła zapewne do wcześniejszego właściciela. W 1382-87 był opiekunem dzieci Piotra Steinhusa. W 1390 był zapewne wierzycielem wrocławskiego Żyda Klemensa Jude, któremu pożyczył 191 grzywien. Przed śmiercią zapewne zrezygnował z urzędu, gdyż to zapewne on żył jeszcze w 1394, 1396 i 1398 i określany był jako „senior”.

W 1398 wymieniono obok Rebbera jako płatnika z domu przy Rynku jego syna Albrechta III określonego jako „junior”. Rebber posiadał, podobnie jak kilku innych przedstawicieli najwybitniejszych rodzin patrycjuszowskich, własnego wikariusza.

Z pierwszego małżeństwa miał co najmniej dwoje dzieci: córkę nieznanego imienia, żonę Ludwika Becenera, i syna Tiedemana IV (zm. 1398). W 1385 wydzielił tym dzieciom spadek po śmierci ich matki, przy czym Tiedeman IV otrzymał 1/8 tego spadku, co pozwala sądzić, że miał troje rodzeństwa.

Tiedeman IV w 1397 został ławnikiem, ale zmarł zapewne już nowego roku. Był po ojcu właścicielem kamienicy przy ul. Szczytnej (nr 413). Posiadał też winnicę na przedmieściu o powierzchni 4 morgów i 30 prętów. W 1404 z kapitału jego małoletnich dzieci pożyczali Jan Westerrode i Jan v. Putten, może ich powinowaci (szwagrowie lub wujowie). W każdym razie dom przeszedł potem w obce ręce, co pozwala przypuszczać, że Tiedeman IV nie miał synów, lub że ci wyemigrowali z Torunia. Zapewne dzieckiem Rebbera z pierwszego małżeństwa był też Albrecht III, który przejął po ojcu kamienicę przy Rynku (nr 154). Kolejnymi synami Rebbera z jego drugiej żony byli Gotfryd III (zm. 1422) oraz Marek .Rebber zmarł najprawdopodobniej w 1398 lub krótko po tej dacie.

Bibliografia
K. Mikulski, K. Kopiński, Toruński Słownik Biograficzny t. V, ToMiTo, UMK, Toruń 2007