Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

SANDACZ

Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Śródlądowego działała w Toruniu w latach 1950-1991.
Zmiany organizacyjne działalności spółdzielni wprowadzone w 1990 roku ujemnie wpłynęły na kondycję ekonomiczną „Sandacza”, który prowadził swoją działalność na Podgórzu przy ul. Letniej 10/14.
Spółdzielnia w latach 70-tych uzyskiwała znaczne dochody z poławiania ryb słodkowodnych w rejonie Dolnej Wisły. W 1973 roku w I kwartale, który należał do najobfitszych, odłowiła ponad 14 ton płoci, sandaczy, szczupaków i sumów.
W roku 1990 pracowało w Spółdzielni już tylko 30 osób. Zarząd próbował uratować Spółdzielnię przed plajtą poprzez utworzenie spółki z jakimś partnerem krajowym o dobrej kondycji finansowej. Jednak zabiegi te nie przyniosły pożądanego rezultatu.
Dopiero zainteresowanie firmy zagranicznej, mającej swoją siedzibę w Lublinie pozwoliło Spółdzielni przetrwać jeszcze dwa lata. Na bazie ”Sandacza” powstał Oddział „Agrohansy”. Po zainwestowaniu dużych pieniędzy zmodernizowano zakład i nastawiono go na mrożenie m.in. owoców i grzybów. Spółdzielnię postawiono w stan likwidacji,  a pracownicy znaleźli nowe zatrudnienie.
Bibliografia
1.”Nowości” nr 66/1973
2. W. Majewski, Manewr „Sandacza”, „Nowości” 225/1990
Fotogaleria