Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. JANA KILIŃSKIEGO

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. JANA KILIŃSKIEGO, została założona w 1948 roku w Toruniu, obecnie w likwidacji.

Inicjatorem założenia Spółdzielni Inwalidów im. Jana Kilińskiego w 1948 roku był Jan Rychcik . Został jej prezesem, a później przewodniczącym Rady Nadzorczej. Swoja siedzibę miała Spółdzielnia przy ul. Jęczmiennej 21. Po zakończeniu inwestycji w latach 1988-1991 przeniesiono jej działalność ze Starówki do lewobrzeżnej części Torunia  na ul. Poznańską 188.
Zbiegiem czasu zmieniała się struktura produkcji i usług. Wzrosło zatrudnienie do 140 osób, z czego ok. 65 procent stanowili pracownicy niepełnosprawni. W 1990 roku w ofercie znalazły się usługi w zakresie rozkroju tkanin, skór i wszelkich materiałów skóropodobnych.
W ostatnich latach Spółdzielnia wyspecjalizowała się w produkcji obuwia roboczego i ochronnego oraz pokryć dla przemysłu mebli tapicerowanych. Rozwinęła także znacznie produkcję odzieży ochronnej i roboczej w ramach działalności zakładu pracy chronionej.
Od 2006 roku Spółdzielnia posiadała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obecnie (2013 r.) Spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji.

Bibliografia
1. „Nowości” nr 55/1990
2. www.kilinski.pl
3. K.Przybyszewski, Jan Rychcik, Toruński Słownik Biograficzny t. 6 ToMiTo