Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu została założona 23 września 1951 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 9/11, siedziba mieści się przy ul. Konopackich 23.

Założycielami Spółdzielni było: 2 mistrzów kominiarskich, 9 czeladników i 12 uczniów rzemiosła kominiarskiego (razem 23 kominiarzy). Pierwszy jej Zarząd stanowili Prezes Anzelm Matykowski oraz Edwin Nelkowski i Zygmunt Marcinkowski.

Początkowo zasięg działalności gospodarczej obejmował teren byłego województwa bydgoskiego w 19 powiatach. W roku 1953 powołano samodzielną Spółdzielnię Kominiarzy w Bydgoszczy, która obsługiwała 9 powiatów, a Spółdzielni w Toruniu pozostawiono 10 powiatów na obszarze wschodnio-północnym. W takim zasięgu terenowym Spółdzielnia prowadziła działalność społeczno-gospodarczą do 1975 roku.

W latach 1951 -1975 czterokrotnie, bezskutecznie usiłowano rozwiązać Spółdzielnię, bądź połączyć z innymi spółdzielniami.

Lata 1975-1990 to okres tworzenia branżowych , krajowych związków spółdzielni pracy. W tej strukturze organizacyjnej Spółdzielnia działała jako Okręgowy Oddział Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich uzyskując dobre rezultaty w działalności ekonomicznej i inwestycyjnej.

W roku 1990 rozwiązano Krajową Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich. Tym samym zaistniały warunki do powołania samodzielnej Spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu, działająca na terenie województwa toruńskiego i włocławskiego wraz z dołączonymi czterema zakładami rejonowymi z województwa bydgoskiego. Zmiany wynikające z transformacji gospodarczej spowodowały utworzenie Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe w Opolu. W 1991 roku spółdzielnia toruńska przystąpiła do Korporacji jako członek wspierający, a w 1992 roku stworzyła Oddział Korporacji w Toruniu.

Rynek usług kominiarskich

Obecnie Spółdzielnia działa na rynku usług kominiarskich poprzez 15 zakładów kominiarskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zatrudnia prawie 70 pracowników. Zmieniła się technika świadczenia usług z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowo-technicznych. Spółdzielnia współpracuje z jednostkami samorządowymi , strażą pożarną i podmiotami prowadzącymi działalność budowlaną. Misją spółdzielni jest także zapobieganie poprzez świadczone usług zagrożeniom pożarowym, zaczadzeniu i ochrona życia ludzkiego. Prezesem Spółdzielni jest Sławomir Białucha.

Bibliografia
www.spk – torun.pl