Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

STEFAN Jerzy Tadeusz

STEFAN Jerzy Tadeusz (1905–1961), skrzypek, pedagog i dyrygent orkiestr symfonicznych


Kierownik muzyczny Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia

Urodził się 2 stycznia 1905 r. w Pabianicach. W. mieście rodzinnym uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Jędrzeja Śniadeckiego, gdzie w 1923 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

W 1929 r. ukończył studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu, będąc uczniem znakomitego skrzypka i pedagoga – Zdzisława Jahnkego. W latach 1927–1935 był profesorem w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy, a następnie do wybuchu drugiej wojny światowej – kierownikiem muzycznym Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia i profesorem gry skrzypcowej w Konserwatorium Muzycznym Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu.

To w Toruniu, jak pisał Marian Turwid we wspomnieniu pośmiertnym, zamieszczonym w nr 10 “Pomorza” – z 1961 r. – ujawnił się wybitny talent Jerzego Stefana “… w dziedzinie szerzenia kultury muzycznej a także umiejętność propagowania muzyki celnym piórem publicysty i recenzenta muzycznego, dysponującego głęboką kulturą muzyczną, trafnością i dojrzałością sądu…” Znany był wówczas nie tylko w Toruniu, ale na całym nieomal Pomorzu, jako skrzypek wirtuoz ze swych występów dla publiczności i dla młodzieży szkolnej oraz ze swych częstych występów przed mikrofonem Rozgłośni Pomorskiej.

Z dużym powodzeniem koncertował jako solista z orkiestrą PTM i orkiestrą 63 toruńskiego pułku piechoty, a także w Filharmonii warszawskiej. Tę ożywioną działalność zarówno koncertową, jak i organizatora ruchu muzycznego oraz profesora Konserwatorium Muzycznego PTM przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Lata okupacji hitlerowskiej przeżył profesor Jerzy Stefan w Warszawie, Po wyzwoleniu wrócił na Pomorze i pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego, a będąc kierownikiem Oddziału Muzyki miał wielkie zasługi w odbudowie odradzającego się życia artystycznego na Pomorzu.

Jednocześnie od 1945 r. był organizatorem szkolnictwa muzycznego na Pomorzu i profesorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, w której prowadził także orkiestrę uczniowską Jak z powyższego wynika, szkolnictwo muzyczne Torunia ma mu wiele do zawdzięczenia.


Koncertmistrz Filharmonii Pomorskiej

W latach 1945–1946 dyrygował zorganizowaną przez siebie orkiestrą symfoniczną Związku Zawodowego Muzyków.

W latach 1950–1955 był koncertmistrzem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W 1956 r. został dyrektorem szkoły muzycznej w Toruniu. Nadal koncertował z orkiestrą i w zespole kameralnym oraz występował jako solista w Polskim Radio w Warszawie i Poznaniu.

W recenzjach z koncertów pisano, że do gry wkładał wiele uczucia i subtelności; cechowała go wielka muzykalność, dobra technika, ładny ton i szlachetny spokój w interpretacji. Ponadto pisał znakomite recenzje muzyczne w “Gazecie Pomorskiej” oraz artykuły dotyczące życia muzycznego na Pomorzu w czasopismach fachowych i w dwutygodniku “Pomorzu” Ogłosił też obszerniejszą pracę o życiu muzycznym Bydgoszczy.

Na zlecenie Państwowego Wydawnictwa Muzycznego opracował układy etiud skrzypcowych oraz przekład zasadniczego dzieła Friedricha Adolfa Steinhausena: Die Physiologie der Bogenführung auf den Streichinstrumenten – polski tytuł: Fizjologia prowadzenia smyczka, Kraków PMW 1962. W przedmowie do polskiego wydania Zenon Feliński napisał m. in.: “… Z punktu widzenia rozwoju dydaktyki instrumentów smyczkowych dzieło Steinhausena ma znaczenie epokowe i tłumaczenie go na język polski jest nieocenionym nabytkiem dla naszej literatury pedagogicznej”.

Za działalność artystyczną i pedagogiczną Jerzy Stefan odznaczony został w 1938 r. Złotym Krzyżem Zasługi .

W małżeństwie z Ireną Kurpisz, pianistką koncertującą, profesorką Konserwatorium Muzycznego PTM, a następnie profesorką i dyrektorką PŚSM w Toruniu, miał syna Zbigniewa, urodzonego 26 lipca 1930 r., doktora medycyny, absolwenta IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu i Akademii Medycznej w Poznaniu.

Dyrektor Jerzy Tadeusz Stefan zmarł 1 maja 1961 r. w Poznaniu i pochowany został na cmentarzu na Junikowie.

W Toruniu Stefanowie mieszkali przy ul. Juliusza Słowackiego 70.


Bibliografia:

K. Przybyszewski, Toruński Słownik Biograficzny, t. 1 ToMiTo Toruń 1998


FOTOGALERIA