Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

STOMED

STOMED, Lekarsko-Dentystyczna Spółdzielnia Pracy „Stomed” działała w latach 1953-2009 w Toruniu przy ul. Św. Ducha 14.

Lekarsko – Dentystyczna Spółdzielnia Pracy „Stomed” prowadziła trzy Przychodnie. Przy ul. Mickiewicza przyjmował ginekolog, neurolog, ortopeda i kardiolog. Przy ul. Św. Ducha przyjmowali pacjentów specjaliści i wykonywano zdjęcia rentgenowskie, a przy ul. Sukienniczej działała Przychodnia stomatologiczna i protezownia. Spółdzielnia uzupełniała działalność uspołecznionej służby zdrowia. Przyjmując indywidualnych pacjentów odpłatnie, świadczyła także usługi dla pracowników spółdzielczości w swojej Międzyzakładowej Przychodni Lekarskiej. W związku z zaniechaniem rozbudowy Nowego Centrum Torunia (obok „Uniwersamu”) Spółdzielnia nie zrealizowała swoich planów inwestycyjnych. Miały tam być nowoczesne, specjalistyczne  gabinety lekarskie.
Bibliografia
1. 20-lecie „Stomedu”, „Nowości” nr 119/1973
2. „Nowości” nr 73/1973, nr 296/1973, nr 73/1990