Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4. Działała na Rubinkowie w latach 1978-2004 przy ul. Ludwika Rydygiera 12 a.


HISTORIA

Szkoła funkcjonowała od 16 listopada 1977 roku, początkowo jako filia Szkoły Podstawowej nr 23 , a od sierpnia 1978 jako samodzielna placówka z numerem 4. Był to pierwszy obiekt oświaty szkolnej na Rubinkowie.  Wielki, 24-izbowy budynek zaprojektowany był dla 800 do 1200 dzieci. Usytuowany w sąsiedztwie przedszkola stanowił kompleks oświatowy. Całości dopełniała sala gimnastyczna o zwiększonym gabarycie. Brakowało jedynie pływalni.

Szkoła dysponowała własną stołówką na 300 miejsc (wydawano od 600 do 700 obiadów), biblioteką, świetlicą oraz nowocześnie wyposażonym  gabinetem dentystycznym.

Szybko postępujące budownictwo mieszkaniowe i zasiedlanie mieszkań głównie przez ludzi młodych  sprzyjało wzrostowi uczniów. W  niektórych latach liczba uczniów przekraczała  nawet 2200 osób. Lekcje odbywały się więc na trzy zmiany od 8,00 do 18,30. Z konieczności na każdym poziomie nauczania  działało wtedy po kilkanaście  klas.

Jednak z biegiem lat nastąpił regres urodzeń w osiedlu, co pociągnęło za sobą stopniowe „wygaszanie” działalności szkoły. W 1992 roku nastąpiły zmiany w organizacji oświaty. W budynku szkoły powstał Zespół Szkół nr 2, w skład którego oprócz SP nr 4 weszło IX Liceum Ogólnokształcące, a od 1999 roku Gimnazjum nr 4. Ostatecznie likwidacja „”Czwórki” nastąpiła  w czerwcu 2004 roku.

W latach 1978-1990 patronem szkoły był płk. Zbigniew Załuski. Funkcję zakładu patronackiego pełniły ZWCH „Elana”.

Dyrektorzy:
•    Ryszard Szarpatowski  (1978 1986)
•    Tadeusz Borowski (1986-1987)
•    Eugeniusz Bednarkiewicz (1987-1997)
•    Renata Mikulska (1997-2004)


CZWÓRKA NA PIĄTKĘ

Wysoki poziom kształcenia uczniów w SP 4  przekładał się na ich sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz na późniejszą edukację w szkołach średnich. Przykładem może być sukces ucznia Michała  Maliszewskiego, który startował z powodzeniem na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Japonii. W latach 80. czwórka zajmowała najczęściej pierwsze miejsce wśród szkół województwa toruńskiego w klasyfikacji laureatów konkursów przedmiotowych.

Wyniki nauczania oraz duża aktywność młodzieży i nauczycieli w życiu kulturalnym szkoły i osiedla sprawiły, że w 1988 szkoła została przyjęta  do ekskluzywnego Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół.

Wielce pożyteczny okazał się program wychowawczy  „Czwórka na piątkę” opracowany i realizowany przez wicedyrektor Danutę Jaroś. Przez wiele lat organizowano ciekawą imprezę pn.  „Fizyczny Wielobój Klas”.

W SP 4 działały dawniej klasy sportowe o specjalności: koszykówka oraz gimnastyka artystyczna, prowadzona przez dr Krystynę Szczepańską. Dwie uczennice: Iwona Buciar i Agnieszka Wajs zostały powołane do reprezentacji Polski.

Oprócz ciekawie prowadzonych zajęć dydaktycznych odbywały się także różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Kontakt z całym światem umożliwiało szkolne krótkofalarstwo. Sukcesy odnosiła orkiestra dęta ( w szkole odbywały się konkursy orkiestr z całego województwa toruńskiego), działał także zespół jazzowy. Prężnie rozwijało się harcerstwo pod kierunkiem Danuty Wierzbickiej Odbywały się liczne biwaki, rajdy i obozy. Harcerze mieli do dyspozycji swoją harcówkę.

Biblioteka szkolna dysponowała  od 1979 roku czytelnią wyposażoną w czasopisma oraz księgozbiorem  ok. 6000  woluminów. Pracowały w niej: Maria Szarpatowska i Maria Korzestańska.

Czwórkę odwiedzały liczne międzynarodowe delegacje samorządowe i polityczne , które zapoznawały się z funkcjonowaniem tej wzorcowej placówki oświatowej.


Bibliografia:

1.    J. Sokal. 25 lat minęło jak jeden dzień !!!, „Nasze Rubinkowo” nr 1/2003
2.    J. Marchewka , Rozmowy w bloku, wywiad z R. Szarpatowskim „Nasze Rubinkowo” nr 8/2005
3.    20 lat toruńskiej „czwórki”, Toruń 1998


FOTOGALERIA