Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

TMI

TMI Toruński Magazyn Informacyjny jest programem lokalnym TVK „Pe-trus”,  dawniej TVK Rubinkowo.
Program nadawany jest na podstawie udzielonej dn. 14 kwietnia 2005 przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji nr TK-0017/05 i odnowionej w roku 2015 na kolejny, dziesięcioletni okres nadawania programu (Koncesja Nr 609/2015-TK). TMI, jest półgo-dzinnym programem lokalnym, nadawanym na kanale Petrus Info (nr 19) od poniedziałku do piątku, w godz. 9:45, 14:45 i 20:00 (Wydanie Główne). Obecna forma Toruńskiego Magazynu Informacyjnego pozwala na przekaz pełnego ob-razu informacji. Formą magazynową, możemy poszczycić się jako nieliczni w Toruniu. Tylko u nas jest na to czas i miejsce, co z dumą podkreślamy.

Korzenie Toruńskiego Magazynu Informacyjnego sięgają około roku 1987-88. Nadawany był wówczas jako program lokalny S.M. Rubinkowo pod nazwą TVK Rubinkowo. Pierwszy skład tworzyli: Marek Fiałkowski (operator kame-ry), Halina Kowalska (prezenter, dziennikarz), Remigiusz Stasiak (operator ka-mery) i Karol Wielkanowski (montaż). W kolejnych latach 1988-92 producen-tami programu byli: Janusz Jackiewicz i Kazimierz Jędrzejewski.

Wraz z modernizacją sieci TVK na terenie S.M. Rubinkowo nadawanie progra-mu rozpoczęła Petrus Sp. z o.o. pod nazwą TVK Petrus. Od około roku 1992-93 programowi szefował śp. Cezary Lubas – dziennikarz Radia Gra, a później ów-czesnego Radia Toruń. W składzie znaleźli się jeszcze Marek Fiałkowski (ope-rator kamery), Maciej Wrzesiński (montaż, producent dźwięku Radio Toruń), Przemysław Kantecki (dziennikarz sportowy, Radio Toruń, Radio Gra) i Ma-riusz Luda (dziennikarz informacyjny, Radio Toruń). Za czasów tej ekipy poja-wiła się nazwa Toruński Magazyn Informacyjny,  10-15-minutowy program lo-kalny nadawany był wówczas od poniedziałku do piątku o 10.00 i 18.00.

Od października 2003 roku, po przedwczesnej śmierci swojego poprzednika śp. Cezarego Lubasa, funkcję redaktora naczelnego, producenta programu przejął Mariusz Luda (dziennikarz informacyjny Radia Toruń, Radia Gold FM, obecnie – Radia Eska i Radia WAWA). W obecnym (na 2013r) składzie pracuje również Przemysław Kantecki (dziennikarz sportowy), Łukasz Drygalski (dziennikarz informacyjny, Radio Gra) oraz Krzysztof Trenkel (operator kamery i montaż).

W trakcie lat nadawania przez program przewinęło się jeszcze kilka osób (od montażystów poprzez operatorów kamer i dziennikarzy).

Bibliografia
www.petrus/tmi