Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI MORSKICH

1TORUŃSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI MORSKICH działa w Toruniu od 1995 roku.

Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzesza żeglarzy, zajmuje się historią i kulturą żeglarską oraz związkami Torunia z morzem i żeglarstwem. Powołane zostało do życia 10 października 1995 roku w 75 rocznicę Zaślubin z Morzem przez grupę żeglarzy zafascynowanych udziałem Torunia w tworzeniu Polski Morskiej i znaczeniem tych wydarzeń dla rozwoju miasta. (Port Morski i własna flota, Hanza, rzemiosło, handel, sztuka, architektura, szkolnictwo morskie, wielokulturowość).

Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Rejestru Sądu Wojewódzkiego w roku 1995 i zarejestrowane w KRS pod nr 0000054666. Adres – TTTM; email:poczta@tttm.eu, email:bojrep@tlen.pl

Celem statutowym TTTM jest upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie i jego kulturze, o tradycjach morskich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Torunia i Pomorza, wychowanie morskie młodzieży, oraz wpływ tych tradycji na niezwykły rozwój miasta. Cele te realizowane są nieodpłatnie przez wolontariuszy, np. instruktorzy prowadzący kursy żeglarskie nie otrzymują za to wynagrodzenia. TTTM nigdy nie zatrudniał żadnej osoby.

Działania

Wśród wielu działań za ważne uznajemy uruchomienie w 1995 roku regat Toruń- Bydgoszcz. Na czele Komitetu Organizacyjnego stało dwóch współprzewodniczących: Ryszard Ciężki z Bydgoskiego Okręgu Związku Żeglarskiego i Benedykt Bohdan Grabowski z TTTM. W regatach uczestniczyło ponad 100 Jachtów. W tymże roku po raz pierwszy w historii, Krajowy Sejmik Polskich Żeglarzy wybrał przedstawicieli województwa toruńskiego do władz statutowych PZŻ, z woj. toruńskiego są to: Benedykt Bohdan Grabowski i Tadeusz Raczkowski z TTTM.

Przy współpracy z Radiem” Gra” emitowany był cykliczny program Spotkania z żeglarstwem. Natomiast w Telewizji Spółdzielczej Toruń, TTTM prezentował autorski program pt. Z wiatrem w żaglach.

W szkołach prowadzimy spotkania popularyzujące tradycje morskie Torunia. Prezentujemy żeglarstwo jako skuteczną metodę kształcenia w człowieku społecznie pożądanych cech osobowości . Powstają Szkolne Koła Żeglarskie, a Liceum Akademickie jako pierwsze w kraju powołało Klub Przyjaciół Daru Pomorza (w roku 2014 mija 85 lat od zakupu Daru Pomorza ze składek społeczeństwa woj. pomorskiego, którego stolicą był Toruń).

W 90 rocznicę rozpoczęcia wojskowego szkolnictwa morskiego w Toruniu zorganizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Modeli Okrętów Marynarki Wojennej w Hotelu „ Bulwar” 7¬- w byłej siedzibie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Powodzeniem cieszą się organizowane co roku kursy na patent żeglarza, sternika i jachtowego sternika morskiego. Przynajmniej dwa razy w roku organizowane są rejsy na Jezioraku i Dużych Mazurach (w każdym uczestniczy ponad 100 osób). Oprócz tego na uwagę zasługuje organizacja obozów żeglarskich, rejsy morskie i śródlądowe, w tym rejs Wisłą od kilometra 0 do morza i rejs z Torunia do Szczecina i Kołobrzegu W 85 rocznicę zakupu Daru Pomorza zainicjowaliśmy Ogólnopolski Rejs z Torunia na „Dar Pomorza” – kontynuowany w kolejne rocznice podniesienia Polskiej Bandery na Darze.
Środki własne posłużyły do zakupu trzech jachtów kabinowych i na ” gruzach” sześciu przystani wybudowaliśmy jedyny do 2014 roku pomost żeglarski w mieście. W roku 2014 zarejestrowaliśmy w Sądzie działalność gospodarczą. Dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.

Współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami: m.in. Akademią Morską, Akademią Marynarki Wojennej, Ligą Morską i Rzeczną, Harcerstwem, Narodowym Muzeum Morskim, Muzeum Marynarki Wojennej i Towarzystwem Przyjaciół Daru Pomorza. Jednak najważniejszą jest współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Rubinkowo, w której realizujemy całą, bogatą działalność klubową. Jesteśmy też sekcją żeglarską Spółdzielczego Klubu „Jantar”.

Bibliografia
1. Dokumentacja TTTM
2. Internet: www.tttm.eu