Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

TORUŃSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

Historia:

Pierwsze zebranie konstytuujące Oddział Pomorski odbyło się 8 lutego 1947 roku, w mieszkaniu prof. Jerzego Remera w Bydgoszczy, przy ul. Libelta 5/3. Oddział, z siedzibą w tymże mieszkaniu, początkowo liczył 23 członków, obejmował województwa: bydgoskie, gdańskie i olsztyńskie. W 1948 roku siedzibę przeniesiono z Bydgoszczy do Torunia, na ul. Chełmińską 14, w 1951 roku – do Muzeum Pomorskiego (ob. Muzeum Okręgowe).

Nazwy stowarzyszenia:

1934 – Polski Związek Historyków Sztuki

1946 – Związek Zawodowy Historyków Sztuki i Kultury

1948 – Związek Historyków Sztuki i Kultury

1951 – Stowarzyszenie Historyków Sztuk i Kultury Materialnej

1952 – Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Nasza nazwa:

1947 – Oddział Pomorski w Bydgoszczy Związku Historyków Sztuki i Kultury

1948 – Oddział Pomorski w Toruniu Związku Historyków Sztuki i Kultury

1957 – Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Oddział organizował odczyty naukowe, prelekcje oświatowe, sesje naukowe, wystawy plastyki, wycieczki naukowe i objazdy terenowe. Oto kilka z tych starszych: odczyty: 1964 – Sztuka Torunia, w ramach akcji Muzea uniwersytetami kultury; 1969 – Przechadzki po Toruniu; wystawy: 1965 – scenografii Józefa Szajny; 1967 – twórczości Stefana Narębskiego; 1970 – malarstwa i rysunków Bolesława Cybisa, Jana Gotarda, Bronisława Linkego, wspólnie z Muzeum; sesje naukowe: 1966 – Sztuka Pomorza, w 500. rocznicę II pokoju toruńskiego i na Millenium Polski; 1977 – Średniowieczne zamki Polski Północnej; 1983 – Sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej 1233-1815, w rocznicę 750-lecia Torunia. Ważną część naszej działalności stanowią publikacje – przede wszystkim materiałów z organizowanych przez nas konferencji.

W 2009 roku utworzyliśmy sekcję bydgoską.


Katarzyna Kluczwajd – prezes

dr hab. Elżbieta Pilecka – wiceprezes

Barbara Chojnacka – przewodnicząca sekcji bydgoskiej

Maria Rdesińska – sekretarz

Sławomir Szczerbiński – skarbnik

dr Anna Frąckowska, Alicja Saar-Kozłowska – członkinie Zarządu

Prezesi Oddziału – historia:

1947-1954  Jerzy Remer

1954 Eugeniusz Gąsiorowski

1954-1958 Jerzy Frycz

1958-1959 Zygmunt Kruszelnicki

1959-1961 Jerzy Frycz

1961-1963 Jadwiga Puciata-Pawłowska

1963-1965 Halina Załęska

1965-1979 Jerzy Frycz

1979-1987 Józef Poklewski

1987-2003 Michał Woźniak

2003-… Katarzyna Kluczwajd


2009 – książka Dzieje sztuki Torunia – pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące sztuki naszego miasta od czasu publikacji Gwidona Chmarzyńskiego, z 1933 roku. Opracowanie przygotowane przez OT SHS, sfinansowane przez Gminę Miasta Toruń. Autorzy: Anna Błażejewska, Elżbieta Pilecka, Katarzyna Kluczwajd, Jacek Tylicki, Bogusław Mansfeld, Andrzej R. Skowroński (fotografie). Wydawca książki – Muzeum Okręgowe w Toruniu.

2008 – Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS Sztuka w kręgu władzy, publikacja

2007 – wniosek do Rady Miejskiej o nadanie dwóm ulicom imion zasłużonych historyków sztuki: Gwidona Chmarzyńskiego i Jerzego Remera

2003 – początek dorocznych spotkań w dniu św. Bernwarda (20 XI), patrona historyków sztuki; część naukowa połączona z wręczaniem odznak resortowych, przyznawanych na wniosek Zarządu OT SHS, bez względu na przynależność zasłużonych do SHS.

2002, 2005, 2007, 2009 – sesje naukowe: Dzieje i skarby kościołów toruńskich, publikacje z tej serii

2002, 2003, 2009 – sesja naukowe poświecone pamięci uczonych: prof. Jadwidze Puciata-Pawłowskiej, prof. Gwidona Chmarzyńskiego, prof. Jerzego Remera

od 2000, co roku – sesje naukowe: Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce (zegarmistrzostwo, biżuteria, ludwisarstwo), publikacje z tej serii

1993 – Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS Niderlandyzm w sztuce polskiej, publikacja

1990, 1992, 1996 – międzynarodowe sesje naukowe: Sztuka krajów nadbałtyckich, publikacje z tej serii

1984, 1986, 1988 – sesje naukowe: Z problematyki badań nad widokami miast, publikacje z tej serii

1983 – sesja naukowa Sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej 1233-1815, publikacja

od 1976 – komisja do spraw badań zamków Polski Północnej

1964 – Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS Dzieje historii sztuki i krytyki artystycznej

 


 

2010 – ZŁOTA KARETA „NOWOŚCI” dla OT SHS za książkę Dzieje sztuki Torunia

Nowości, 22 stycznia 2010 roku: …Nie mieliśmy wątpliwości, komu należy się Złota Kareta w kategorii „Kultura”. „Historia sztuki Torunia” wypełnia lukę na rynku wydawniczym. Autorami książki są członkowie Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W publikacji przedstawili dzieje sztuki miasta od lokacji do początku XXI w. Nad poszczególnymi rozdziałami pracowali: Anna Błażejewska, Elżbieta Pilecka, Katarzyna Kluczwajd, Jacek Tylicki i Bogusław Mansfeld.

2009 – IX NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, WYRÓŻNIENIE za książkę Dzieje sztuki Torunia dla Zespołu Autorów (Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Bogusław Mansfeld, Elżbieta Pilecka, Andrzej Skowroński, Jacek Tylicki).

2009 – ZESPOŁOWA NAGRODA REKTORA UMK, nagrodę otrzymali: Elżbieta Pilecka, Jacek Tylicki, Katarzyna Kluczwajd, Janina Mazurkiewicz, Juliusz Raczkowski, za zaangażowanie w przygotowanie sesji naukowej Wobec zabytku – Dzieje i perspektywy postaw, poświęconej pamięci Profesora Jerzego Remera, zorganizowanej przez Wydział Sztuk Pięknych UMK przy współpracy OT SHS.

2008 – ZŁOTE ASTROLABIUM TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TORUNIA, za …60 lat działalności Stowarzyszenia, za pasję badawczą jego Członków, uwieńczoną wieloma publikacjami ukazującymi dzieło umysłów i rąk pracy wielu pokoleń artystów i muratorów pracujących w naszym mieście.

 


 

Katarzyna Kluczwajd, Historyczna sześćdziesiątka toruńskich historyków sztuki, Toruń 2007;

www.shs.torun.pl;

www.shs.pl.