Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

TORUŃSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW ZWIERZĄT

2TORUŃSKIE TOWARZYSTWO  OCHRONY  PRAW ZWIERZĄT działa w Toruniu od 2008 roku. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Mickiewicza  49

Działania

Głównym celem  Towarzystwa jest  ochrona zwierząt., wolno-żyjących i środowiskowych  oraz walka z patologią w różnych środowiskach. Towarzystwo ma duży wkład  w edukację dzieci i młodzieży.  Corocznie organizuje  Mikołajki dla zwierzaków  w różnych szkołach, a także imprezy o charakterze edukacyjnym, zabawy i kiermasze. Towarzystwo poprzez adopcję  i akcje sterylizacyjne wpływa na znaczne zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych.

Towarzystwo prowadzi kontrolę merytoryczną nad  Schroniskiem Toruńskim,  współpracuje z wychowankami z  Domu Dziecka, z Młodzieżowym Klubem Przyjaciół Zwierząt „Anakonda” działającym w   Domu Harcerza . Zarząd Towarzxystwa ma stały kontakt z Wydziałem Ochrony środowiska i Zieleni, współpracuje  z Policją i Strażą Miejską, gdy zachodzi potrzeba interwencji,  ma stałe kontakty z innymi organizacjami pro-ekologicznymi i pro-zwierzęcymi w całej Polsce. Członkowie TTOPZ  działają społecznie i na zasadzie wolontariatu.

Działalnością TTOPZ kieruje prezes Ewa Włodkowska, pełniąca także funkcje inspektora. Za swoją wieloletnią działalność na rzecz zwierząt  w 2007 roku została wyróżniona  Kryształowym Serduszkiem  Dziennika Toruńskiego  „Nowości”. W 2008 roku Caritas Diecezji Toruńskiej. nadała Jej tytuł  „Człowieka z pasją”.

Działalność Towarzystwa wspierają inspektorzy:  Beata Kirstein, oraz Ilona Nowosad, która od lat walczy z bezdomnością psów. W Chełmnie sprawnie działa inspektor Maria Wartała.

W 20011 roku TTOPZ zdobyło środki finansowe dla zapewnieniem mieszkań dla 72 kotów środowiskowych  (zbudowanie 18 budek dla 4 kotów każda), oraz udzieliło pomocy merytorycznej Fundacji  „Troska i  Miłość” w Skępem.

Bibliografia:

  1. Ludzie, którzy odnieśli sukces, „Nowości” 29.01.2007
  2. J. Wojciechowska-Narloch , Pomoc wpisana w życie, „Nowości” 9.02 2007
  3. Dwór pełen znakomitości, „Extra ViP” 17.02 2007
  4. J. Wojciechowska-Narloch, Kawałki lodu w miskach i sercach, „Nowości” 6.01 2009
  5. J. Wojciechowska-Narloch, Domki są do wzięcia  od zaraz „Nowości” 4.06.2011