Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”

Z inicjatywy grupy fundatorów w 1993 r. powołana została do życia Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych formalności prawnych swą działalność Fundacja rozpoczęła w 1994 r.

Głównym działaniem stała się pomoc w realizacji zadań statutowych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Toruniu. W 1996 r. rodzice uczniów uczęszczających do SPS nr 26 utworzyli Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie zwróciło się do Fundacji z prośba o pomoc w utworzeniu i prowadzeniu takiej placówki, która pozwoliłaby wypełnić lukę w rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dzięki przychylności władz miasta Torunia, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” pozyskała nieruchomość przy ul. Młyńskiej 2-4 w Toruniu gdzie 30 kwietnia 1999 r. rozpoczął działalność Ośrodek Terapii Zajęciowej finansowany w całości ze środków Gminy Miasta Toruń.

W tym czasie na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne do Ośrodka uczęszczało 20 podopiecznych – absolwentów SPS nr 26. Równocześnie Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o utworzenie (rozszerzenie) i finansowanie działalności Ośrodka. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu stosownych umów i gruntownym wyremontowaniu nieruchomości przy ul. Młyńskiej 2-4, 01 stycznia 2001 r. rozpoczął (kontynuował działalność Ośrodka) działalność Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”.

Na zajęcia do ośmiu pracowni tematycznych zaczęło uczęszczać 40 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Od 15 grudnia 2003 r. rozszerzono działalność Warsztatu o kolejne dwie pracownie i grono uczestników powiększyło się do 50 uczestników. Kolejnym krokiem ku rozwojowi Warsztatu było utworzenie w listopadzie 2007 r. kolejnej pracowni i przyjęcie kolejnych pięcioro uczestników.

Obecnie podopieczni są rehabilitowani w jedenastu pracowniach tematycznych pod okiem wykwalifikowanej i wykształconej kadry instruktorów- terapeutów zajęciowych. Ponadto w Warsztacie jest zatrudniony psycholog, pielęgniarka oraz pracownik socjalny, których zadaniem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy wszystkim uczestnikom zajęć prowadzonych w Warsztacie oraz ich rodzinom.

Hasło wymaga opracowania.

 

Adres siedziby:

ul. Młyńska 2-4

87-100 Toruń

 

Kontakt:

tel. (056) 651 44 80,

tel./ faks: (056) 654 84 81;

e-mail: fundacja.arkadia@wp.pl

strona internetowa: www.arkadia.engo.pl