Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

ZAKŁAD BUDOWY WOZÓW I WYROBÓW DRZEWNYCH

Zakład prowadził mistrz kołodziejski Leon Skalski przy ul. Prostej 22 już od 1879 roku. W zakładzie tym produkowano nie tylko wozy, ale również powozy z ozdobną karoserią, wykonywaną z dykt klejonych. Z takiego materiału, według własnej technologii, zakład  dostarczał karoserie do produkcji 16-osobowych autobusów, które powstawały w firmie Centrala Samochodów i Akcesorii  M. Hartwiga.  Centrala działała w Toruniu  od 1925 roku przy ul. Łaziennej 21.
Bibliografia
K. Kluczwajd, Toruń między wojnami. Opowieść o życiu miasta1918-1939, Łódź 2011
Fotogaleria