Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Zasady konstruowania haseł

„Wietor” dzieło społecznościowe. Encyklopedia poświęcona Toruniowi tworzona jest wysiłkiem społecznym (podobnie jak „Wikipedia”) głównie przez internautów i miłośników Torunia.

Encyklopedia winna stać się popularnym źródłem informacji o historii, kulturze i dorobku pokoleniowym Torunia.

Przy konstruowaniu haseł przyjmijmy kilka zasad:

 • Opis hasła rozpoczynamy od krótkiego podsumowania lub konkluzji. Ten fragment hasła  zostanie następnie przeniesiony do skorowidza słów kluczowych i pojawi się także w wyszukiwarce.
 • Internet umożliwia opracowywanie dłuższych haseł (artykułów) niż to jest w encyklopediach drukowanych, jednak nie zapominajmy  o ich dzieleniu na sekcje śródtytułami – to dla ułatwienia czytania z monitora. Podział może być także dokonany poprzez wyznaczanie okresów historycznych.
 • Dla zwiększenia czytelności hasła wprowadzamy spis treści śródtytułów.
 • Do dzielenia tekstu posłużą też akapity.
 • Aby nie wydłużać tekstu głównego, rzeczy ważne przenosimy  do materiałów dodatkowych przy pomocy odnośnika wyróżnionego kolorem ( zawsze ten sam kolor).
 • Oddzielnymi sekcjami, występującymi w końcowej części hasła  musi być  zawsze bibliografia i fotogaleria, mogą być także linki zewnętrzne.
 • Wzorniki zarówno dla haseł biograficznych jak i rzeczowych posłużą autorom do utrzymana jednolitego charakteru encyklopedii.

WZORNIK

Do artykułów encyklopedycznych  dla firmy, instytucji, stowarzyszenia lub fundacji.

 1. Skrót hasła
 • Nazwa i adres
 • Rok założenia
 • Syntetyczne podsumowanie hasła.
 1. Rozwinięcie hasła
 • Historia firmy
 • Założyciel/ właściciel
 • Zadania statutowe
 • Kierownicy jednostki w czasie ich kadencji
 • Zmiany systemowe po 1990 roku
 • Produkty, usługi, lub działania
 • Innowacje, ciekawe przedsięwzięcia
 • Ranga jednostki ( w mieście, regionie,  kraju, za granicą)
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Bibliografia
 • Fotogaleria

Uwagi:

1 Tekst  Microsoft Word – format A-4 , czcionka 12 pkt.

2 Opracowanie zwarte, objętościowo w granicach 35-50 wersów

3 Odstępy miedzy wersami – 1 spacja

4  Akapity, każdy akapit rozpoczynamy „ pustym” wersem.

5  Do haseł rzeczowych w biogramach, nazw własnych instytucji, stowarzyszeń itp.

stosujemy odsyłacze oznaczone odpowiednim kolorem.

6.Na koniec pod tekstem podajemy imię i nazwisko osoby opracowującej biogram.

7.Udokumentowane DZIAŁANIA mogą być bardziej rozwinięte. Powstaje wówczas

artykuł encyklopedyczny, który musi mieć spis treści, a każda część w tej sekwencji

może mieć dodatkowo objętość do 50 wersów.

Redakcja haseł

Każde nadesłane hasło umieszczone będzie w tzw. Szkicowniku, jako pierwsza „surowa” wersja. Zespól redakcyjny po dokonaniu weryfikacji zdecyduje o dopuszczeniu hasła do publikacji w portalu.

Za autora hasła (z podpisem) uważać będziemy tego internautę, którego hasło wprowadzimy bez poprawek lub z niewielkimi zmianami po adiustacji. Zastrzegamy sobie możliwość  takich zmian .