Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

Zespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

herbZespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego znajduje się przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. Początki sięgają 1945 roku.

Historia

W 1945 roku powstała w Toruniu pierwsza szkoła techniczna jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Elektryczne z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 29. Ukończenie Gimnazjum dawało uprawnienia czeladnicze oraz tzw. małą maturę. Natomiast licealiści zdawali maturę jako technicy elektrycy. Organizatorem tej szkoły i pierwszym dyrektorem był absolwent politechniki petersburskiej i berlińskiej Eugeniusz Nieciejowski, który przybył do Torunia wraz z grupą emigrantów wileńskich.
W 1946 roku szkoła przeniesiona została do budynku klasztornego Zgromadzenia OO Redemptorystów przy ul. Św. Józefa. W budynku tym OO. Redemptoryści prowadzili prywatną szkołę średnią do 1939 roku.
W 1952 roku nastąpiło połączenie istniejącego w Toruniu Technikum Mechanicznego z istniejącym już wówczas Technikum Elektrycznym pod nazwą Technikum Mechaniczno- Elektryczne, a od 1975 roku szkoła przy ul. Św. Józefa nosiła nazwę – Zespól Szkół Mechanicznych i Elektrycznych. W roku 1971/1972 otwarto Policealne studium Elektroniczne.
Obecna nazwa – Zespół Szkół Mechanicznych i Elektronicznych została ustanowiona w 1993 roku.
W ramach fundacji PHARE Unii Europejskiej w 1994 roku powstał program MOVE, którym objęto 60 szkół w Polsce (w tym ZSMEiE). Trzy pracownie: informatyczna, fizyki i przedsiębiorczości rozpoczęły nauczanie modułowe, dobrze wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne. Działało Liceum Techniczne. Od 1985 roku patronem Szkoły jest prof. Sylwester Kaliski.

Dyrektorzy Szkoły:
• Mgr inż. Eugeniusz Nieciejowski 1946-1949
• Mgr Kazimierz Suwała 1949-1950
• Mgr Witold Lewandowski 1950-1955
• Mgr Feliks Lipkowski 1955-1975
• Mgr inż. Władysław Pieńkowski 1975-1992
• Mgr Andrzej Skrzypczyk 1992-2012
• Mgr Małgorzata Łopatko od 2012 i nadal

„Tysiąc szkół na tysiąclecie”

Inwestycje budowlane własnych obiektów rozpoczęły się w 1958 roku. Na wysypisku śmieci przy ul. Św. Józefa rozpoczęto budowę warsztatów. Obecny pawilon został oddany do użytku w 1960 roku i można w nim było szkolić 220 uczniów dziennie. Kolejną inwestycją był internat, który od 1962 roku przyjmował 180 uczniów. W 1963 roku pierwsze zajęcia odbyły się już w nowo wybudowanym obiekcie szkoły i przyległej sali gimnastycznej. Do kompletu brakowało tylko krytej pływalni. Jednak i ten problem został rozwiązany w 1968 roku. W sąsiedztwie internatu i boiska szkolnego po likwidacji pagórka wydmowego zwanego „Wiesiołkami” , czyli miejscem straceń przestępców, wybudowano basen pływacki. Była to pierwsza kryta pływalna szkolna w Toruniu.

Produkcja warsztatowa

Praktyczna nauka zawodu już od 1960 roku odbywała się w dobrze zorganizowanych Warsztatach Szkolnych. Dzięki wieloletniej współpracy z Państwowymi Zakładami Wytwórczymi Aparatury Niskiego Napięcia, Warsztaty uzyskały pomoc w wyposażeniu nieodpłatnym wycofywanych z produkcji maszyn i materiałów. Ponadto PZWANN przekazał dokumentację konstrukcyjno-technologiczną wraz zaopatrzeniem materiałowym do produkcji takich wyrobów jak: pantograf do lokomotyw górniczych, dźwigowy centralny zbieracz prądu, transformatory trójfazowe i inne. Z zakładu opiekuńczego pochodzili także nauczyciele przedmiotów zawodowych, natomiast uczniowie odbywali tam praktyki zawodowe.

Działalność Warsztatów zakończono w roku.1996. Obiekt ten został wykorzystany na utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które świadczy usługi edukacyjne dla szkolnictwa zawodowego w Toruniu.

Sejm szkolny

Działał w latach 1964 – 1972 i zastąpił samorząd szkolny. Wpływał znacząco na życie pozalekcyjne Szkoły. Klimat teatralnych zamiłowań współtworzyły wówczas koła żywego słowa, działała Estrada Poetycka, kabaret „Mufka”, odbywały się konkursy krasomówcze, działał zespół redakcyjny gazetki pn. „Posuwy i zgrzyty”. Tu powstał Zespół Folklorystyczno- Muzyczny , który od wielu lat działa jako amatorski zespół Młodzieżowego Domu Kultury pn. „Młody Toruń”. Działało Koło Filmowe z własna kamerą, oraz Koło Fotograficzne. Sukcesy odnosili także uczestnicy Koła Rakietowego ( dwa złote medale na ogólnopolskich zawodach w 1967 i 1969). Uczniowie Szkoły współpracowali również z Sekcją Modeli Latających.
Kronika sportowego życia szkoły odnotowała także wiele sukcesów na szczeblu miejskim i okręgowym w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykowa, siatkówka, pływanie, hokej, szachy. Uprawiano żeglarstwo na Wiśle przy pomocy szkolnej żaglówki „Elektryk”. Z powodzeniem uprawiano strzelectwo w ramach przysposobienia obronnego i łucznictwo. Działała także Sekcja Krótkofalowców. Wśród form pozaszkolnej działalności duże znaczenie odgrywała turystyka i krajoznawstwo. Działało szkolne Koło PTTK nr 6. W 1969 roku powstało Koło Ligi Ochrony Przyrody. Od 1964 roku działała Sekcja Ratowników z grupą płetwonurków.

W latach 1964-1971 odbywały się biwaki . Było to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, gdyż niemal wszyscy nauczyciele i uczniowie wyjeżdżali pod namioty na kilka dni. Tradycja jest nadal utrzymana w mniejszym zakresie na biwakach klasowych we własnym Ośrodku Wczasowym w Ostrowitem.

Zadania zlikwidowanego Sejmu Szkolnego przejął od 1972 roku Samorząd Szkolny. Wspólnie z nauczycielami zrealizowano wiele ciekawych pomysłów m.in.; od 2001 odbywa się festiwal „Elektra” prezentujący najlepszych elektryków i elektroników, coroczna wystawa prac dyplomowych ukazująca osiągnięcia nauczycieli i uczniów. Do wydarzeń kulturalnych należy zaliczyć dwa spektakle: „Walka dobra ze złem” i spektakl „Dziadów” A. Mickiewicza. Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji teatralnej, Szkoła dwukrotnie w latach 2003 i 2004 otrzymała statuetki „Wilama”. Od 1997 ukazywała się gazetka szkolna „Z Kąta Szkoły”. Wielkie znaczenie społeczne miała „Wampiriada”- akcja krwiodawstwa. Również aktywnie działała Młodzieżowa Rada Internatu organizując z opiekunami cykliczne imprezy takie jak: „99 pytań do …”, „Konkurs wiedzy o Toruniu”, „Wielki turniej rozrywki”, „Zaduszki poetyckie”. Wydawano gazetkę „Amperek”, oraz prężnie działał zespól Studia Radiowego „Supełek”.

Olimpiady, konkursy, współpraca międzynarodowa.

Uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych podnosi prestiż Szkoły i dodaje punkty w rankingach. Początki sięgają 1963 roku. Wówczas 9 fizyków – uczniowie Józefa Wesołowskiego, znalazło się w finale Olimpiady. W 1975 roku uczeń Jerzego Wiewiórskiego otrzymał Dyplom Olimpiady centralnej z matematyki. Natomiast uczeń ZSMEiE w 1980 roku zdobył II nagrodę na centralnej Olimpiadzie Filozoficznej.

Od 1996 Szkoła odnosi sukcesy w konkursach technicznych NOT. Wyróżnienie uzyskali uczniowie Anny Kozłowskiej w konkursie „Technik 1996” – Marek Kołacz, Krzysztof Kowalski i Wojciech Misiorowski.
Największy sukces przyniosła praca ucznia Anny Kozłowskiej – Jarosława Sadowskiego, gdyż uzyskała I miejsce w kraju, nagrodę NOT, tytuł „Technika 1997” i wstęp na wyższe uczelnie techniczne w Polsce, a Szkoła Puchar Komitetu Badań Naukowych. W 1998 uczniowie, także Anny Kozłowskiej – Dominik Klimek i Dariusz Piotrowski zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Technik 1998” za opracowanie pt. „Dysk twardy”. Sukces odnieśli również uczniowie Gabrieli Pituły – Przemysław Ernest, Piotr Giętkowski i Grzegorz Górecki zdobywając I miejsce i tytuł „Technika 2001” za opracowanie pt. „Robot”. Szkoła wyróżniona została Pucharem Ministra Edukacji Narodowej. Technik Roku 2005 uzyskał uczeń Danuty Gabriel – Filip Marszelewski.

Wysokie notowania udziału w olimpiadach sprawiły, że Szkole powierzono zorganizowanie dwóch olimpiad: w 1999 była to Olimpiada Geograficzna oraz jubileuszowa XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w 2001 roku. W 2004 roku Szkoła była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Programów Socrates Comenius i Leonardo da Vinci.
Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji zapoczątkowana została w 1993 roku ze szkolą BBS II w Getyndze (miasto partnerskie Torunia).W tym samym roku nawiązano kontakt z nauczycielami szkoły w Petersburgu. Rozwinęła się współpraca z Litwa i Ukrainą. W ramach programu Socrates-Comenius rozszerzony został zakres współpracy ze Szwecją. Kontakty ze szkołą w Regenburgu zaowocowały udziałem uczniów ZSMEiE na praktykach w zakładach Siemens.
Szkoła od lat współpracuje z firmą Bosch w zakresie praktyk zagranicznych. Wszystkie wymienione działania przyczyniły się do uznania Szkoły w 2004 roku przez NOT i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego za najlepszą Szkołę Techniczną w województwie.

Szkoła na medal

Nowa dekada działalności Szkoły rozpoczęła sie wraz z rokiem szkolnym 2005/2006. W ramach polsko-niemieckiego roku 2005/2006 pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec został ogłoszony konkurs na najlepszy projekt wymiany międzyszkolnej. Pierwsze miejsce przypdło ZSMEIE i partnerskiej szkole niemieckiej z Regensburga.

Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się dla ZSMEiE sukcesem Marii Maciny Kmiecikowskiej, która znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu na najlepszego nauczyciela 2007 roku. Organizatorzy konkursu – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głos Nauczycielski – przyznali wówczas szkole tytuł „Szkoła na Medal”.
Istotnym wydarzeniem dla poprawy bazy sportowej stało się otwarcie kompleksu boisk „Orlik”.

Od 1 września 2012 roku nastapiły znaczące zmiany w zakresie kształcenia zawodowego. Wprowadzono nowe zawody – w Zasadniczej Szkole Zawodowej: elektryk (od 2013 r.) oraz monter mechatronik (od 2014 r.). Zmodernizowane zostały też pracownie specjalistyczne dostosowane do wymogów nowej podstawy programowej. Szkoła przystąpiła także do program „Wspierania przedsiębiorczości na lata 2014-2020”.

Jednym z ważniejszych osiągnięć ucznia Karola Burkiewicza było zajęcie miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, który zbudował „Digital Eagle – kontroler gier komputerowych”.

W roku 2014 szkoła otrzymała nominację do Godła Technikum 2014 roku.
Natomiast w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY ZSMEiE otrzymał tytuł Brązowej Tarczy (2014 r.) i Srebrnej Tarczy (2015 r.).

Warto również wymienić uczniów:: Mateusza Cegleckiego i Michała Waszaka, którzy w XXXVIII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej zajęli XI i IV miejsce odpowiednio w grupach: elektrycznej i mechatronicznej. Jednak najważniejszym wydarzeniem roku 2015 były obchody 70 rocznicy powstania ZSMEiE.

Bibliografia
1. 25 lat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Toruń 1970
2. W. Sawrycki, Zespól Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Toruniu 1945-1985, Monografia, III Zjazd Absolwentów w 1985
3. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, 60 lat 1945-2005, Toruń 2005
4. www. zsmeie. torun.pl