Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

ZESPÓL SZKÓŁ NR 2

ZESPÓL SZKÓŁ NR 2 działał w latach 1992-2011 na Rubinkowie przy ul. Ludwika Rydygiera 12a

W 1992 r. nastąpiły zmiany w organizacji oświaty. W budynku Szkoły Podstawowej nr 4 powstał Zespół Szkół nr 2. W roku szkolnym 1992/93 pierwsze zajęcia rozpoczęły: SP nr 4 oraz pierwsze trzy klasy IX Liceum Ogólnokształcącego. Dalsze zmiany nastąpiły w 1999 roku. Zespół Szkól nr 2 obejmował trzy szkoły; Szkołę Podstawową nr 4 ( klasy I – VI) , Gimnazjum nr 4 ( klasy I-III) oraz IX LO.
W funkcjonującej pod wspólnym szyldem „Dwójki”. zarówno licealiści jak i gimnazjaliści nie tylko zdobywali wiedzę, ale także uczestniczyli w akcjach charytatywnych, zajmowali się wolontariatem, współpracowali z toruńskim Hospicjum” Nadzieja”. Sprawnie działał samorząd uczniowski organizując wiele imprez kulturalno-rozrywkowych.
Z chwilą „wygaszenia” nauczania w Gimnazjum nr 4 (2011 r.) uległ także likwidacji w 2011 Zespół Szkół nr 2. W budynku pozostało tylko IX LO oraz nowo uruchomione Przedszkole.
Bibliografia
J. Sokal. 25 lat minęło jak jeden dzień !!!, „Nasze Rubinkowo” nr 1/2003