Drzewo kategorii
Licznik odwiedzin

PACZKOWSKI STANISŁAW

PACZKOWSKI STANISŁAW (1933-1989), inżynier mechanik, wojewoda toruński w latach 1980-1982.
Urodził się 19 listopada 1933 roku w Grudziądzu w rodzinie robotniczej. Pracę rozpoczął już jako uczeń w grudziądzkiej „Unii”. Następnie pracował jako robotnik w „Mostostalu” przy budowie mostu grudziądzkiego i w Krakowie. Miał także udział w budowie Nowej Huty.
Przez wiele lat pracował w aparacie partyjnym, m.in. jako sekretarz Komitetu Miejskiego i Powiatowego PZPR w Grudziądzu, a w latach 1975-1980 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Toruniu.
W 1967 roku ukończył studia na Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Bydgoszczy, gdzie zdobył dyplom inżyniera mechanika.
Stanowisko wojewody toruńskiego sprawował od stycznia 1980 do 31 października 1982 roku. Ze stanowiska wojewody odwołany został na skutek negatywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Sil Zbrojnych.
Stanisław Paczkowski zmarł 2 grudnia 1989 roku.

Bibliografia
S. Frankowski, R. Such, K. Przybyszewski, Poczet wojewodów, „Nowości” 1993